Qui som?

Pigmalió és un centre sanitari de psicologia interdisciplinar constituït al 2008. Està format per un col·lectiu de professionals de la psicologia clínica, de la logopèdia i de l'educació unides amb el propòsit d'aconseguir una millora en la qualitat de les persones des de la infantesa a l'edat adulta.

 

El treball terapèutic es realitza en col·laboració amb altres especialistes de la salut i de l'educació (psiquiatres, mestres, logopedes, assistents socials, pediatres,...), per tal d'oferir un abordatge integral, global i multidisciplinar. Pigmalió es basa en una orientació psicològica cognitiva-conductual, tot i que alguns dels seus professionals treballen també sota una influència de corrent humanista i gestalt. 

 

Tractem la major part dels trastorns i problemes psicològics i psicopedagògics, tant en població infantil com adulta.

Laia Fonrodona

Directora del Centre                                Psicòloga clínica infanto-juvenil                        Nº col·legiada: 14739

-Llicenciada en Psicologia per la UAB amb l'obtenció del premi extraordinari.

-Diplomada en magisteri d'Educació Infantil per la UAB.

-Màster en Psiquiatria i Psicologia Clínica de la Infància i l'Adolescència a l'Hospital Clínic Universitari de Barcelona.

-Màster en Atenció Temprana.

-Curs introductori a la Psicologia Jurídica, Mòdul Civil (COPC).

-Ha col·laborat en investigacions sobre psicopatologia infantil a la UAB, en un estudi multicèntric per investigar els factors de risc en la depressió postpart i en la esquizofrènia, ha participat en un estudi neuropsicològic de fills de persones amb trastorn bipolar i ha treballat en un estudi sobre la rehabilitació de pacients amb esquizofrènia.

-Assistència a congressos, cursos i jornades sobre psicopatologia de la infància i l'adolescència, neuropsicologia, psicofarmacologia, llenguatge, autisme, neurociències, sexualitat, trastorns de l'alimentació, ansietat, addiccions i teràpia del comportament.

-Tres anys col·laborant com a professional dins l'equip de formació i prevenció dels Trastorns Alimentaris de la Fundació Imatge i Autoestima i a l'ACAB (Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia). Realitzant activitats psicoeducatives de prevenció dels TCA i promoció de la salut.

-Suplències puntuals a l'Hospital Clínic i Universitari de Barcelona. 

 

 

Araceli Batlle

Directora del Centre                              Psicòloga clínica infanto-juvenil                       Nº col·legiada: 15831                      

-Llicenciada en Psicologia per la UAB.

-Màster en Psiquiatria i Psicologia Clínica de la Infància i l'Adolescència a l'Hospital Clínic Universitari de Barcelona.

-Especialista en reeducacions des de l'abordatge cognitiu-conductual per la Fundació Privada Adana.

-Curs introductori a la Psicologia Jurídica, Mòdul Bàsic i Mòdul Civil (COPC).

-Col·laboració en la validació de l'Escala d'Habilitats Emocionals (EAHE), Fundació Clínic.

-Assistència a diversos congressos, cursos i jornades sobre psicopatologia de la infància i l'adolescència, neuropsicologia, psicofarmacologia, llenguatge, autisme, neurociències, sexualitat, trastorns de l'alimentació, ansietat, addiccions i teràpia del comportament i altes capacitats.

-Tres anys col·laborant com a professional dins l'equip de formació i prevenció dels Trastorns Alimentaris de la Fundació Imatge i Autoestima i a l'ACAB (Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia). Realitzant activitats psicoeducatives de prevenció dels TCA i promoció de la salut.

 

 

 

Marta Padrós

Psicòloga infanto-juvenil i especialista en TEA                Nº col·legiada: 19177

-Llicenciada en Psicologia per la UB.

-Màster en Psiquiatria i Psicologia Clínica de la Infància i l'Adolescència a l'Hospital Clínic Universitari de Barcelona.

-Màster Universitari en Iniciació en la Investigació en Salut Mental a la UAB.

-Formació especiatilzada pel diagnòstic dels Trastorns de l'Espectre Autista (ADI-R i ADOS2).

-Assistència a diferents jornades i congressos sobre joc, estimulació general i Teoria de la ment, intel·ligència emocional, TDAH.

-Col·laboradora docent a la UOC.

-Educadora a l'escola Bellaire d'educació especial.

 

 

Andrea Fortes

Psicòloga infanto-juvenil Reeducadora                         Nº col·legiada: 24238

-Llicenciada en Psicologia per la UAB.

-Màster en Psicologia General Sanitària per la UAB.

-Curs de Psiquiatria i Psicologia Clínica Infanto-juvenil, Corporació Sanitària Parc Taulí.

-Curs primers auxilis psicològics.

-Assistència a cursos i seminaris sobre salut mental, sexualitat i afectivitat, discapacitat, drogues, ansietat, regulació emocional, Mindfulness, Trastorns d'aprenentatge i intervencions conductuals en TDAH i TEA.

-Psicòloga Assistent Voluntària, CSMIJ Hospital del Mar i Corporació Sanitària Parc Taulí.  

-Participació en diversos pòsters sobre TDAH i TEA.

 

Nerea Dalmau

Psicòloga adults                  Especialista en psicologia clínica                                     Nº col·legiada: 18564

-Llicenciada en Psicologia per la UAB.

-Especialista en Psicologia Clínica i de la Salut via PIR a l'Hospital Universitari Mútua Terrassa (qual·lificació d'excel·lència).

-Màster de formació en Teràpia Gestalt (formació terapèutica de corrent humanista) a l'espai Gestalt.

-Assistència a diversos congressos, cursos i jornades sobre psicologia clínica, violència de gènere, salut mental, bioestadística, trastorn psicòtic incipient, joc patològic i esquizofrènia, mindfulness, teràpia del comportament i psicooncologia.

-Participació en diversos pòsters.

-Va treballar com a docent en l'acadèmia de preparació del PIR Estrella Munilla.

 

Nerea Garcia

Psicòloga infanto-juvenil  Reeducadora                         Nº col·legiada: 23865

-Graduada en Psicologia amb menció en Psicologia Clínica Infanto-Juvenil per la UAB.

- Màster en Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge per la UOC.

- Curs de Reeducacions Psicopedagògiques per la Fundació Adana.

- Màster d'Atenció Precoç per l'ISEP.

- Màster en Trastorns de l'Espectre Autista per l'ISEP.

- Assistència a jornades sobre salut mental, sexualitat, adiccions, patologies duals al Consorci Sanitari de Terrassa.

 

 

Silvia Rosa

Psicòloga judicial (divorcis)    Nº col·legiada: 21002

-Llicenciada en Psicologia per la UAB.

-Màster en Psiquiatria i Psicologia Clínica de la Infància i l'Adolescència a l'Hospital Clínic Universitari de Barcelona.

-Màster en Psicologia Forense a ISEP.

-Postgrau en Atenció Precoç: prevenció, diagnòstic i tractament a ISEP.

-Formació especiatilzada pel diagnòstic dels Trastorns de l'Espectre Autista (ADI-R).

-Assistència a diversos seminaris especialitzats en psicopatologia infantil i juvenil.

-Formació específica en TDAH.

-Formació específica en Trastorns d'Aprenentatge.

 

Clara Fontanals

Psicòloga infanto-juvenil Reeducadora                         Nº col·legiada: 25087         

-Graduada en Psicologia amb doble menció clínica (Infanto-Juvenil i Adults) per la UAB.

-Màster en Psicologia General Sanitària per la UAB.

-Curs d'Intervenció en Trastorns d'Aprenentatge pel COPC.

-Curs de Reeducacions Psicopedagògiques des de l'abordatge cognitiu-conductual per la Fundació Adana.

-Curs Picture Exchange Communication System (PECS) de Nivell 1 per Pyramid Education Consultants Spain.

-Assistència a Jornades sobre salut mental, sexualitat, adiccions, patologies duals, conducta suïcida, violència de gènere i filio-parental i seminaris especialitzats en psicopatologia infanto-juvenil especialment en TDAH.

-Desenvolupament d'una aplicació mòbil terapèutica per persones amb obesitat (Projecte final de Màster amb obtenció de matrícula d'honor), al Grup d'Investigació de la Unitat de Neuropsicologia del Consorci Sanitari de Terrassa.

 

Núria Lleonart

Psicòloga infanto-juvenil  Reeducadora                         Nº col·legiada: 25628

-Graduada en Psicologia amb doble menció clínica (Infanto-juvenil i Adults) per la UAB.

-Màster de Neuropsicologia Clínica Infantil i d'Adults a la UAB.

-Curs especialitzat en Reeducacions Psicopedagògiques des de l'abordatge cognitiu-conductual a Fundació Adana.

-Desenvolupament del projecte premiat Suma i Segueix a Fundació Marianao.

 

 

Anna López

Mestra d'audició i llenguatge i pedagogia terapèutica

- Graduada en Educació Infantil amb menció en Educació Especial a la UIC.

- Màster en Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del llenguatge a la UOC.

- Postgrau en Trastorns del desenvolupament a la UOC.

- Postgrau en Malaltia crònica i Trastorns del comportament infanto-juvenil a la UAB.

- Cursos sobre interpretació del dibuix infantil, Intel·ligències múltiples, educació emocional i alteracions greus de la conducta.

- Assistència a tallers i seminaris sobre l'alumnat sord a l'aula ordinaria i la intervenció logopèdica en un alumnat amb trastorn de llenguatge.

- Logopeda al CREDA.

Soledad Castillo

Psicòloga adults                  Especialista en psicologia clínica                                     Nº col·legiada: 16656

- Llicenciada en Psicologia per la UAB

- Màster en Psicopatologia Clínica de l'adult a la UAB.

- Especialista en Psicologia Clínica i de la Salut via PIR a l'Hospital Universitari Mútua Terrassa (qualificació d'excel·lència).

- Cursant programa Doctorat Psicologia Clínica i de la Salut.

- Assistència a diversos congressos, cursos i jornades sobre psicologia clínica, violència de gènere, salut mental, bioestadística, trastorn psicòtic incipient, joc patològic i esquizofrènia, mindfulness, teràpia del comportament i psicooncologia.

- Participació en diversos pòsters.

- Treballa com a docent en l'acadèmia de preparació del PIR Persever.

 

 

Núria Coll

Psicòloga infanto-juvenil  Reeducadora                         Nº col·legiada: 26040

- Graduada en Psicologia per la URL.

- Màster en Psicologia General Sanitària per la URL.

- Experta en Intel·ligència Emocional.

- Curs sobre trastorns d'aprenentatge i intervencions cognitiu-conductuals en TDAH.

- Cursos sobre desenvolupament personal, processos de dol, ansietat, mindfulness i relaxació de Jacobson.

- Psicòloga voluntària amb nens am TDAH, TEA i SAF a Fundació ADANA.

 

Adriana Coma-Cros

Psicòloga infanto-juvenil  Reeducadora                         Nº col·legiada: 26202

- Graduada en Psicologia per la UOC.

- Curs en Reeducacions Psicopedagògiques des de l'abordatge cognitiu-conductual pel Centre PiP.

- Cursant Màster de Psicopedagogia per la UOC.

- Participació en un programa de la UAB d'intervenció socioeducativa en contextos de diversitat cultural a l'escola Concepció Arenal (BCN).

- Formació presencial específica en intervenció conductual per al TEA a la Fundació Lovaas.

- Assistència a seminaris de psicologia infantil (TEA, TDAH). 

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Pigmalió Psicologia Interdisciplinar